کمیت و کیفیت همزمان در روند تولید

کمیت و کیفیت همزمان در تولید میز بیلیارد می‌توانند با رعایت اصول مدیریتی، فناوری‌های پیشرفته، و نظارت دقیق به دست

کنفرانس مشاغل برتر

کنفرانس مشاغل برتر تهران پاییز ۱۴۰۱ سالن صدا و سیما

میز بیلیارد شیشه ای

اولین و تنها میز بیلیارد شیشه ای ایران با استفاده از سنگ های گروه تولیدی ایران صنعت